Как да направим рекламация на дефектна стока?


12.05.2015 Facebook Twitter LinkedIn Google+ новини


produkti-v-garancia

Възползваме се от сервизни услуги, когато дадена стока се е повредила. В повечето случаи се знае каква е неизправността и какво я е причинило. Разочарованието от повредата е неприятно, но още по-досаден е случаят, при който скоро закупена нова стока се окаже дефектна. Ето защо всеки потребител трябва да е информиран за своите права и да ги потърси, когато попадне на дефект. Fixme.bg Ви дава няколко лесни съвета, изпълнението, на които ще ви спести много главоболия.

1. Най-важното правило е винаги да поискате фактура, касова бележка или друг документ за закупената стока. По този начин може да удостоверите откъде и кога сте се сдобили с продукта.

Трябва да изисквате и гаранционна карта, ако гаранцията на стоката е повече от 2 години, защото при повечето такива продукти можете да се възползвате от профилактика, сервизни услуги, смяна на консумативи и т.н.

В ЗЗП (Закона за защита на потребителите) се посочва, че срокът на минималната гаранцията е две години. Затова ако сте изгубили гаранционната си карта, може да представите касова бележка или фактура. Понякога стоките се предлагат с т.нар. „търговска гаранция“, която може да бъде от 1 месец до 1 година. Посочената в ЗЗП двегодишната гаранция също важи, въпреки че някои търговци считат, че търговската гаранция изключва тази, посочена в Закона.

2. Вие избирате къде да бъде рекламацията на дефектната стока. В ЗЗП се посочва, че потребителят не бива да изпитва затруднения или да прави финансови разходи при рекламация. Затова Вие избирате къде да направите рекламацията. Отстоявайте правата си, ако търговците започнат да ви препращат на други адреси или в различни сервизи. Все пак най-добрият вариант е да направите рекламацията в магазина, от който сте закупили стоката.

3. Следващата стъпка (след като сте отишли при търговеца с касовата бележка и сте предали дефектната стока) е да проверите дали продуктът е вписан в регистъра за рекламации на търговеца. Необходимо е и да изискате документ/протокол или входящ номер. В документа трябва да присъстват датата, мястото на приемане на дефектната стока, както и подпис и печат от страна на търговеца. В протокола трябва да бъде описано и състоянието на стоката при приемане. Ако в последствие се появят допълнителни дефекти, имате право да замените продукта с нов.


4. След предаването на стоката за ремонт, в 30-дневен срок търговецът трябва да е приключил с гаранционното обслужване. Срокът включва и неработни дни. Когато периодът изтече, търговецът трябва да е извършил ремонт, който да е довел стоката в състоянието, в което сте я закупили или пък да я смени с нова. Ако тези условия не са изпълнени, можете да изискате парите си обратно или да намалите цената на дефектната стока.

 

Не забравяйте да поискате и документ, който описва направения ремонт. Той ще ви послужи при повторно появяване на дефект.
Ако търговец Ви откаже гаранционно обслужване, свържете се с Комисията за защита на потребителите, от където ще получите консултация как да процедирате.

Коментари